Skupština Republike Srpske usvojila izmjene Zakona o geološkim istraživanjima

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je izmjene i dopune Zakona o geološkim istraživanjima.

Izmjenama je, između ostalog, predviđeno da za geološka istraživanja u Republici Srpskoj više neće biti potrebna saglasnost lokalne zajednice na čijoj teritoriji se nalazi istražni prostor.

Kao obrazloženje, navedeno je da je važećim zakonom bila nejasno definisana odredba koja se odnosila na obavezu podnosioca zahtjeva da uz zahtjev priloži i saglasnost lokalne zajednice.

Osim toga, iz Vlade poručuju da prema važećem Zakonu o lokalnoj samoupravi, jedinice lokalne samouprave nemaju nadležnost da daju saglasnost na istraživanja.

Umjesto toga Ministarstvo je obavezno da od nadležnog organa, za poslove prostornog uređenja jedinice lokalne samouprave, na čijoj se teritoriji nalazi istražni prostor, zatraži da u roku od sedam dana dostavi informaciju o stanju predloženog obuhvata u prostornoplanskoj dokumentaciji jedinice lokalne samouprave, važećoj u vrijeme prijema akta Ministarstva.

Time su, smatra predlagač, uvažavene primjedbe prisutnih na javnoj raspravi koji su istakli da se prilikom odobravanja detaljnih geoloških istraživanja mora uključiti i jedinica lokalne samouprave,

Podnosilac zahtjeva više nije obavezan da priloži mišljenje nadležnog organa o potrebi sprovođenja Procjene uticaja na životnu sredinu, izuzev ako podnosi zahtjev za odobravanje detaljnih geoloških istraživanja za potrebe istraživanja geotermalne energije i vodosnabdijevanja dubinskim bušenjem

Odobravanje detaljnih geoloških istraživanja mineralnih sirovina je u nadležnosti Vlade Republike Srpske, ukoliko se dodjeljuju koncesije za istraživanja, za koja je to zakonom propisano ili u nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva za istraživanja mineralnih sirovina za koja nije neophodna koncesija, navedneo je u zakonu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *