NBS privremeno ograničava rast kamatne stope na stambene kredite

Narodna banka Srbije /NBS/ odlučila je danas da ograniči rast kamatne stope za korisnike prvog stambenog kredita sa promjenjivom kamatnom stopom za kredite do 200.000 evra.


Odlukom o privremenim mjerama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima, ovim dužnicima je privremeno ograničena nominalna kamatna stopa u narednih 15 mjeseci, počevši od oktobarske rate.

Banke neće imati pravo da od dužnika potražuju razliku u kamati usljed primjene odluke, saopšteno je iz NBS.

Kod stambenih kredita, koji su odobreni zaključno sa 30. julom 2022. godine, nominalna kamatna stopa ne može biti viša od 4,08 odsto, što znači da će tim dužnicima biti umanjena rata kredita od 10 odsto do više od 25 odsto.

Primjer kredita odobrenog 1. 12. 2021. godine u iznosu od 100.000 evra sa nominalnom kamatnom stopom od 6M EURIBOR+3%, na period otplate od 25 godina i efekti primene ograničenja nominalne kamatne stope na nivo od 4,08% /Izvor: NBS

Kod stambenih kredita koji su odobreni od 31. jula 2022. godine do stupanja na snagu današnje odluke NBS, a čija je inicijalna kamatna stopa veća od 4,08 odsto, korisnici će zaključno sa decembrom 2024. godine plaćati umanjenu ratu kredita sa kamatom iz prvobitnog plana otplate.

Ovi dužnici zaštićeni od daljeg rasta rate kredita, iako su okolnosti u kojima su se ovi građani zadužili već jasno ukazivale na mogući dalji rast evribora.

U slučaju da dođe do sniženja promjenljivih kamatnih stopa, banke će biti u obavezi da izvrše usklađivanje iznosa rate u skladu sa zaključenim ugovorom o stambenom kreditu.

NBS je propisala ograničenja za stambene kredite koji se odobravaju nakon stupanja na snagu Odluke u narednih 15 mjeseci.

Prema tim ograničenjima, kod stambenih kredita sa promjenjivom kamatnom stopom, fiksni dio nominalne kamatne stope – marža banke, ne smij biti viš od 1,1 odsto do 31. decembra 2024. godine, dok kod stambenih kredita sa fiksnom kamatnom stopom banka može odobravati stambeni kredit uz nominalnu kamatnu stopu do 5,03 odsto.

NBS je omogućila i da svi korisnici stambenih kredita, uključujući i korisnike sa fiksnom kamatnom stopom, mogu prijevremeno da otplate kredit bez plaćanja naknade za prijevremenu otplatu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *