FBiH: Novim zakonskim rješenjima omogućeno sankcionisanje za nepropisno odlaganje otpada

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom FBiH omogućiće sankcionisanje za nepropisno odlaganje otpada, a ova oblast se značajno usklađuje sa zakonodavstvom Evropske unije.

Ovo je saopštilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma, uz napomenu da su posljednje izmjene ovog zakona donesene prije sedam godina, kao i da su dva ključna razloga zašto je pokrenuta procedura donošenja novih izmjena i dopuna.

– Organi nadležni za provođenje Zakona i nevladin sektor tokom implementacije su ustanovili da nedostaje provedbeni propis kojim se konkretnije uređuje problematika odlagališta otpada, a čime bi se implementirala EU Direktiva o odlagalištima otpada. Dodavanjem novog člana ovog zakona, urediće se oblast koja se odnosi na odlagališta otpada, a koja će biti detaljno definisana u provedbenom aktu, čija će izrada uslijediti nakon stupanja na snagu izmjena postojećeg zakona – izjavila je federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder.

Definisane novčane kazne za nepropisno odlaganje otpada

U prethodnim izmjenama i dopunama ovog zakona bile su inkorporirane posebne kategorije otpada (otpadna vozila, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori), čije nekontrolisano i nepropisno odlaganje nije bilo u potpunosti podržano kaznenim odredbama. Ističe se da je u skladu sa sugestijama federalnih inspektora za zaštitu okoliša utvrđen i definisan iznos novčanih kazni prema težini učinjenog prekršaja.

Imamo primjer područja Livna, gdje se na padinama Cincara nekontrolisano u prirodu odlažu gume što je, prema postojećim propisima zabranjeno, ali nema propisane sankcije. To je katastrofa za okoliš i takvi primjeri su, nažalost, brojni. Ovim izmjenama i dopunama omogućavamo sankcionisanje takvih slučajeva i vjerujem da ćemo sa novim zakonskim rješenjima učinkovitije upravljati otpadom i bolje štititi naš okoliš.

federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder.

Prema riječima ministrice, problematika upravljanja otpadom u Federaciji BiH nije na zadovoljavajućem nivou, te je zato u konsultacijama sa nevladinim sektorom, strukom i kantonalnim ministarstvima već pokrenuta i izrada novog, sveobuhvatnog Zakona o otpadu.

– S obzirom na to da je politika zaštite okoliša, prema Ustavu Federacije BiH, u zajedničkoj nadležnosti Federacije i kantona, oformili smo konsultativno radno tijelo koje čine predstavnici svih kantonalnih ministarstava. Radno tijelo će pratiti izradu ovog zakona, ali i novog Federalnog plana upravljanja otpadom, budući da je posljednji plan usvojen 2012. godine za period 2012-2017. Aktivnosti na izradi Plana upravljanja otpadom su već počele i provodit će se u saradnji s UNDP-om. Uz ove aktivnosti i značajno veća finansijska izdvajanja u ovogodišnjem Federalnom budžetu za okoliš u odnosu na prethodne godine, gdje je samo za rješavanje problema odlaganja otpada izdvojeno skoro tri miliona KM, sigurni smo da uskoro možemo ostvariti i vidljive rezultate, ističe se u saopštenju Federalnog ministarstva okoliša i turizma.  

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *