Energetski siromašna domaćinstva u Federaciji BiH dobiće finansijsku pomoć na jesen

Energetski siromašna domaćinstva u Federaciji BiH mogu da očekuju finansijsku pomoć Evropske unije pred predstojeću grijnu sezonu, kako bi obezbijedili ogrjev ili platili račune za grijanje.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić naglašava da će sredstva biti uplaćivana direktno na račune građana, jednom kad se formiraju konačne liste.

Građani nemaju potrebu da se prijavljuju sve dok Ministarstvo ne objavi liste koje će se sačiniti i dostaviti opštinama koje potpišu sporazum s Ministarstvom.

Ministarstvo će učiniti sve da se pomoć podijeli pravedno i transparentno, te da je to najvažniji zahtjev na kojem će istrajati, bez obzira na pritiske javnosti da se s podjelom počne što prije.

Programom utroška sredstava dvije trećine iznosa planirane su za penzionere, odnosno oko 42,5 miliona KM od ukupnog iznosa.

Preostala trećina u iznosu od 21,9 miliona KM predviđena za ostale tri kategorije, odnosno nezaposlene korisnike trajne novčane pomoći, te domaćinstva u kojima su djeca korisnici dječijeg dodatka i domaćinstva u kojima maloljetna djeca usljed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, žive s jednim roditeljem koji u decembru prošle godine nije ostvarivao prihode veće od najniže plaće u Federaciji BiH izračunate za 2022. godinu, saopšteno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

„Mi smo poduzeli sve da proces bude transparentan i da zadovoljimo sve kriterije EU jer od provođenja ovog procesa zavisi odnos EU prema nama u budućnosti. Nećemo napraviti grešku koja će nas koštati u budućnosti i zato čitav proces mora proći sve neophodne filtere. Iz tog razloga smo u proteklom periodu obavili desetine sastanaka i drago mi je reći da će UNDP raditi s nama kao tehnička podrška na ovom programu“, poručuje ministar Delić.

Također, on je pojasnio da će UNDP uraditi nadogradnju softvera, odnosno baze korisnika stalne novčane pomoći Ministarstva, te da će to uz ranije spomenuto filtriranje korisnika penzija biti najbolji put do pronalaska najugroženijih domaćinstava u Federaciji BiH.

„Napravit ćemo selekciju po svim relevantnim mjerilima. Nažalost, biće nezadovoljnih koji će smatrati da to nismo uradili kako treba. Toga će uvijek biti, ali mi ćemo učiniti sve da doista najugroženija domaćinstva dobiju pomoć kako bi na jesen mogli da obezbijede neophodni ogrjev ili plate račune za grijanje“ najavio je federalni ministar.

64 miliona KM za 109.000 najugroženijih domaćinstava

Pomoć, kako pojašnjavaju iz Ministarstva, podrazumijeva oko 64 miliona KM koje će se, u skladu s Programom utroška sredstava, dijeliti na najmanje 109.000 naugroženijih domaćinstava u Federaciji BiH. Ovaj program utroška sredstava usaglašen je sa predstavnicima Delegacije EU u BiH i usvojen na Vladi FBiH, te predstavlja tek prvi korak u podjeli ove pomoći.

Program utroška podrazumijeva četiri kategorije domaćinstava razvrstanih po općim uslovima koji su baza za daljnju kategorizaciju onih najugroženijih.

Osnovni, opšti uslovi za sve četiri kategorije domaćinstava koja su prepoznata u Programu utroška sredstava su da općine potpišu sporazum sa Ministarstvom, potom da su članovi domaćinstava državljani BiH, te da imaju prijavljeno prebivalište u FBiH, kao i da nijedan odrasli član domaćinstva ne smije imati samostalnu registrovanu djelatnost.

Pomoć namijenjena domaćinstvima, a ne fizičkim licima koja primaju socijalnu pomoć

Osim ovih uslova, svaka od kategorija treba ispunjavati posebne uslove.

-Naglašavam, ovo je pomoć za domaćinstva, ne fizička lica koja se vode na nekom od programa novčanih davanja, a  posebni uslov za prvu kategoriju u kojoj su domaćinstva u kojima živi osoba koja je korisnik stalne novčane pomoći jeste da moraju biti na spisku za isplatu iz decembra 2022. godine, što je ujedno i jedini posebni uslov uz opće uslove. Druga kategorija, djeca korisnici dječijeg doplatka imaju jedan posebni uslov, a to je da su  bila na spisku za isplatu zaključno sa 31. majom 2023. U ovoj kategoriji nema nepoznanica, obzirom da su djeca na dječijem doplatku zbog već ranije utvrđenog socijalnog statusa porodice. U trećoj kategoriji koja se odnosi na penzionere posebni uslov odnosi se na ostvareno pravo na visinu penzije do zagarantovane penzije ostvareno u 12. mjesecu 2022., da nisu korisnici razmjerne penzije s inostranstvom, te da ni jedan odrasli član domaćinstva tokom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa – pojašnjava federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

U saopštenju Ministarstva navode da su četvrta kategorija domaćinstva u kojem dijete ima samo jednog roditelja, drugi ili nije živ ili je nepoznat, a jedini uslov je da roditelj tokom 2022. godine nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili, ako je zaposlen, da nije ostvarivao primanja iz radnog odnosa u iznosu višem od minimalne plaće za 2022. godinu.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopštilo je da se Program pomoći Evropske unije za građane Bosne i Hercegovine u dijelu koji je u nadležnosti Ministarstva rada i socijalne politike Federacije BiH odnosi na pomoć energetski siromašnim domaćinstvima kao pomoć u prevazilaženju krize nastale zbog poskupljenja energenata izazvane globalnom društvenom krizom.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *