Ko u FBiH može dobiti sredstava iz podrške EU za ublažavanja energetske krize

Sredstva podrške za ublažavanje energetske krize dobiće najmanje 109.000 energetski siromašnih domaćinstava u FBiH

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava „Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Evropske unije Bosni i Hercegovini s ciljem ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize“, utvrđen ovom ministarstvu u Budžetu FBiH za 2023. godinu u iznosu od 64.534.646 KM.

Sredstva će se koristiti za provođenje mjera podrške za minimalno 109.000 energetski siromašnih domaćinstava na području Federacije BiH izloženih negativnim efektima poskupljenja energenata u grijnoj sezoni 2022/2023. godina.

Pravo na ovu podršku mogu ostvariti četiri kategorije energetski siromašnih domaćinstava.

Prvu kategoriju čine domaćinstva u kojima žive materijalno neosigurane i za rad nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje, nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu, a kojima je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite.

Drugu kategoriju čine domaćinstva u kojima žive djeca koja su zaključno s 31.5.2023. godine ostvarila pravo na dječiji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci porodica s djecom u FBiH.

Treću kategoriju domaćinstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na penziju po propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zagarantovane penzije za 12. mjesec 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i to pod uslovom da nisu korisnici razmjerne penzije sa inostranstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva tokom prošle godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.

U četvrtoj kategoriji su domaćinstva u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom periodu nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od iznosa najniže plaće u Federaciji u 2022. godini, odnosno 543 KM.

Energetski siromašna domaćinstva ne mogu ostvariti ovu podršku ukoliko su ostvarila pravo na podršku mjerama energetske efikasnosti stambenih objekata kroz Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Domaćinstvo koje se eventualno može svrstati u dvije ili više kategorija energetski siromašnih domaćinstava pravo na podršku može ostvariti po samo jednom osnovu.

Potpisivanje sporazuma o saradnji na realizaciji mjera podrške između jedinica lokalne samouprave (općina i gradova) i Federalnog ministarstva predstavlja osnovni preduslov za raspodjelu sredstva, kao i za provođenje svih drugih neophodnih aktivnosti vezanih za provođenje navedenih mjera. S ciljem potpisivanja ovog sporazuma, kao i upoznavanja s njihovim zaduženjima utvrđenim ovom odlukom, Federalno ministarstvo će jedinicama lokalne samouprave dostaviti na potpisivanje sporazum o saradnji za realizaciju Programa mjera podrške energetski siromašnim domaćinstvima na području njihove mjesne nadležnosti.

Odlukom su propisani i opći i posebni kriteriji za dodjelu sredstava, raspoređivanje odobrenih sredstava, te utvrđivanje konačne visine sredstava za isplatu. Utvrđene su i nadležne institucije i tijela, kao i prioritet u postupanju.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *