Elektroprivreda Republike Srpske : dobit u 2023. godini biće veća u odnosu na sve prethodne

Elektroprivreda Republike Srpske imaće prosječni godišnji prihod od 1,2 milijarde maraka, a dobit u 2023. godini biće značajno veća, u odnosu na sve prethodne godine poslovanja.


“Ovaj sistem ostvaruje prosječno veliku dobit koja je u prethodnim godinama značajno porasla, od 80 miliona maraka iz 2021. godine, prošle godine 54 miliona maraka, a u ovoj godini će biti značajno veća dobit u odnosu na sve prethodne godine poslovanja Elektroprivrede Republike Srpske”, rekao je generalni direktor kompanije Elektroprivreda Republike Srpske, Luka Petrović.

Elektroprivreda Republike Srpske obezbijedila stabilnost TE Gacko i TE ugljevik

Što se tiče proizvodnih preduzeća, Petrović ističe da je najvažnije da su ona stabilnija nego ikad u proteklih 30 godina.

“Prvenstveno mislim na pogonsku spremnost termoelektrana TE Gacko i TE Ugljevi, koje su imale najveći procenat na mreži od njenog osnivanja, što je i znak da smo sve naše investicije, investiciono i tekuće održavanje radili pravilno i postigli značajno dobar rezultat”, ocijenio je Petrović u sjedištu Rudnika i termoelektrane “Ugljevik” gdje je održan kolegijumu direktora ERS-a sa predstavnicima nadzornih odbora zavisnih preduzeća.

On je naveo da to i povećava troškove u samom poslovanju, što je izazvalo povećanje cijena kod proizvodnih preduzeća i njihovog troška, koji je matično preduzeće nadoknadilo i obezbijedilo stabilnost ova dva termoenergetska bloka.

Hidoroelektrane poslovale bolje od planiranog

“Što se tiče hidroelektrana, one su u ovoj godini izuzetno dobro poslovale, ostvarile su rezultate preko plana i mislimo da će ova godini biti jedna od najplodonosnijih od osnivanja preduzeća Elektroprivreda Republike Srpske”, rekao je Petrović.

Na sastanku je, kako je naveo, podvučeno da distrubutivna djelatnost u kompletu zavisi od regulisane cijene koju uspostavlja Regulatorna agencija za energetiku.

“Tom preduzeću nisu prihvaćeni realni troškovi, pa čak ni troškovi plata i to umanjenog broja zaposlenih radnika, povećani su im i troškovi plaćanja distrubutivnih gubitaka i iz tog razloga je vrlo važno da se napravi dodatna analiza i predoči Vladi Republike Srpske kakvo je stanje distrubutivnih preduzeća i kako mogu da posluju u narednoj godini”, rekao je Petrović.

Kao treći važan segment, Petrović je izdvojio investicije.

“Nismo zaboravili ni ostavili nijednu investiciju, sarađujemo sa raznim bankama, fondovima i institucijama u vezi sa zatvaranjem finansijske konstrukcije da to ne bude samo iz tekuće likvidnosti već da to bude i na dugoročno finansiranje”, naveo je Petrović.

Prema njegovim riječima, tu se prvenstveno misli na postrojenje za pročišćavanje uglja u Gacku koje je od velike važnosti zbog dobijanja veće snage na pragu postrojenja.

On je istakao da je važan i završetak hidroelektrana na Limu HE Mrsovo, što je jedna od ugovorenih investicija gdje je uplaćen avans.

“Važno je da nastavimo izgradnju hidroelektrane HE Bistrica, tamo je već od više kilometara potrebnih tunela na tri hidroelektrane urađeno 1,7 kilometara, znači negdje oko 30 odsto i u skorije vrijeme ćemo završiti zatvaranje finansijske konstrukcije ugovorenog posla”, naveo je Petrović.

Što se tiče hidroelektrane HE Dabar, Petrović je rekao da sve teče svojim tokom i da se kineska kompanija “Gezuba” apsolutno prihvatila sa najozbiljnijim namjerama da posao završi u roku.

“Investicije za koje smo dobili koncesije su trenutno solarna elektrana Trebinje jedan u konzorcijumu sa mađarskom kompanijom, dobili smo koncesiju na hidroelektranu Bileća, u fazi smo akvizicije, znači kupovine koncesije za hidroelektrane na rijeci Bosni kod Doboja gdje ćemo nastojati da tu hidroelektranu oživimo i svu njenu dokumentaciju koja je prethodno urađena, stavimo na raspolaganje nekom od finansijera”, rekao je Petrović.

On je naveo da se nije odustalo ni od vjetroparka “Hrgud”, za šta su već u toku razgovori sa novim finansijerima.

“Veliki je investicioni zamah ERS-a i sa svim ovim investicijama imaćemo dodatne prihode, što će značiti i održavanje ovog sistema u cjelosti za više decenija”, zaključio je Petrović.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *