Čišćenje korita rijeka često pokriće za nelegalnu eksploataciju

Čišćenje korita rijeka u Republici Srpskoj i korišćenje vodnog zemljišta često predstavlja pokriće za nelegalnu eksploataciju.

Nepropisna eksploatacija materijala iz rijeka u Republici Srpskoj često se obavlja tako da se ne uređuje korito i vodno zemljište, već se vrši njegova trajna degradacija.

Ovo se konstatuje u Izvještaju o radu Komisije za koncesije Republike Srpske za 2022. godinu, na osnovu informacija koje su prikupljene na terenu.

U zemljama okruženja ova problematika je riješena putem koncesija, tako da postoji nekoliko stotina dodijeljenih koncesija iz ove oblasti. U Republici Srpskoj još uvijek nema zaključenih ugovora, ni podnešenih zahtjeva za dodjelu koncesije, iako se ovaj resurs intenzivno eksploatiše, navodi se u Izvještaju.

Zakonom o koncesijama vađenje materijala iz vodotoka (šljunka, pijeska, kamena) prema Programu uređenja vodotoka – definisano je kao predmet koncesije.

Istovremeno, Zakonom o vodama – premještanje i vađenje materijala u koritima i vodnom zemljištu, dozvoljeno je u obimu i na način kojim se uređuje korito i vodno zemljište, odnosno ako služi provođenju mjera zaštite, na osnovu izdatih vodopravnih akata.

“Veoma važno pitanje je da li je vađenje materijala na osnovu vodnih saglasnosti u svrhu čišćenja korita i korišćenje vodnog zemljišta u skladu sa izdatim saglasnostima ili često predstavlja neki vid pokrića za nelegalnu eksploataciju”, navodi se u Izvještaju Komisije za koncesije Republike Srpske za 2022. godinu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *