Vlada Republike Srpske : finansijska pomoć energetski siromašnim potrošačima

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o načinu realizacije paketa energetske podrške energetski siromašnim potrošačima, za troškove grijanja. Ukupna planirana sredstva za ovu namjenu za BiH iznose 50 miliona evra, od čega 33% za Republiku Srpsku.

Ovom Odlukom se propisuje način realizacije paketa energetske podrške energetski siromašnim potrošačima/ugroženim domaćinstvima kroz dodjelu finansijske pomoći za troškove grijanja iz instrumenta pretpristupne pomoći IPA 3 za 2023. godinu.

Cilj raspodjele ove finansijske pomoći jeste ublažavanje negativnih socio-ekonomskih uticaja energetske krize, a Odlukom se propisuju uslovi za dodjelu finansijske pomoći, način prikupljanja i obrade podataka, način dodjele sredstava, način praćenja i izvještavanja o realizaciji paketa energetske podrške.

Raspoloživa sredstva za finansijsku pomoć za troškove grijanja za ugrožena domaćinstva u Republici Srpskoj biće podijeljena sa brojem korisnika, nakon procesa utvrđivanja konačnog broja korisnika ove finansijske pomoći, odnosno sačinjavanja spiskova na osnovu evidencija nadležnih institucija.

Ko su energetski ugrožena domaćinstva i potrošači?

Energetski siromašnim potrošačima/ugroženim domaćinstvima smatraju se:

  • korisnici prava na novčanu pomoć po osnovu zakona kojim se uređuje oblast socijalne zaštite,
  • korisnici prava na dodatak na djecu po osnovu zakona kojim se uređuje oblast dječije zaštite,
  • nezaposleni borci od prve do pete kategorije mlađi od 60 godina, koji su korisnici mjesečnog novčanog primanja na osnovu Odluke Vlade,
  • borci od prve do pete kategorije stariji od 60 godina, koji se prema ažuriranim podacima iz evidencija Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite nalaze u stanju socijalne potrebe,
  • kao i lica starija od 65 godina čija mjesečna primanja po članu njihovog domaćinstva ne prelaze iznos od polovine najniže plate definisane u januaru 2023. godine u Republici Srpskoj. 

Za prve četiri kategorije energetski siromašnih ugroženih domaćinstava na osnovu već postojećih evidencija, o korisnicima prava spiskove će u narednom periodu sačiniti centri/službe za socijalni rad, Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske i Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske, dok će za petu kategoriju, odnosno lica starija od 65 godina čiji mjesečni prihod po članu njihovog domaćinstva ne prelaze iznos od polovine najniže plate definisane u januaru 2023. godine u Republici Srpskoj, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske raspisati javni poziv.

Domaćinstvo koje ispunjava uslove za ovu vrstu finansijske pomoći po više osnova moći će da ostvari pravo po jednom osnovu, a finansijska pomoć se dodjeljuje po domaćinstvu, odnosno jednom članu domaćinstva koji ispunjava uslove.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *