Vlada Federacije BiH: saglasnost za izgradnju vjetroelektrane Slovinj u Glamoču

Vlada Federacije BiH je dala saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetske dozvole privrednom društvu „Vjetroelektrane“ d.o.o. Glamoč za izgradnju vjetroelektrane Slovinj.

Instalisana snage ove vjetroelektrane je 138 MW (23×6 MW), odobrene snage priključenja 138 MW (23×6 MW) i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 506 GWh, čija gradnja je planirana na brdu Slovinj, na području opštine Glamoč. Prema Studiji izvodljivosti, ukupni trošak izgradnje VE Slovinj je 136 miliona evra.

Premijer Federacije BiH je zadužen da ovu Informaciju sa Zaključkom uputi Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje, kako bi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije moglo pristupiti aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ove energetske dozvole.

Lokacija Slovinj ima veliki vjetropotencijal

U informaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, između ostalog, navedeno je da je Projekat VE Slovinj započet 2009. godine kontinuiranim praćenjem brzine i smjera vjetra. Mjerni uređaji postavljeni su na nadmorskoj visini od 1.430 metara, a rezultati mjerenja od 2010. do 2019. godine, pokazali su da je prosječna brzina vjetra 8,61 m/s u desetominutnom intervalu, a maksimalna 33,78 m/s. Na osnovu ovih podataka zaključeno je da je lokacija Slovinj jedna od izdašnijih po pitanju vjetra u BiH i da nudi ogroman resursni potencijal.

Tim povodom urađene su dvije Studije vjetra, 2013. i 2021. godine. Analizom podataka o vjetru i pristupačnosti terena utvrđena je tačna lokacija i raspored za 23 vjetroturbine, jedinične snage 6 MW, visine stuba 102,5 m i raspona lopatica 155 m, ukupno instalirane snage 138 MW, prosječne moguće godišnje proizvodnje od 506 GWh i prosječnim radom na nazivnoj snazi od 4.500 sati godišnje.

Takođe je navedeno da je izgradnja vjetroelektrana važan segment razvoja elektroenergetske djelatnosti iz obnovljivih izvora energije i ekonomije uopšte, a da je jedna od karakteristika Glamočkog područja izrazito dobar vjetropotencijal koji nije adekvatno iskorišten. Takođe, projekt izgradnje VE Slovinj unaprijedio bi stanje privrede u Kantonu 10, a posebno Glamoč, na čijem je prostoru lokacija ove vjetroelektrane.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *