Vlada Federacije BiH dala saglasnost EP HZHB saglasnost za gradnju solarne elektrane na lokaciji Hodovo

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojila Informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „EPHZHB 1“ privrednog društva JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar.

Data je i prethodna saglasnost ovom ministarstvu u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „EPHZHB 1“, odobrene snage priključenja 150 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 263 GWh, koja se planira graditi na lokaciji Privredno-poslovna zona Hodovo u opštini Stolac.

Informacija sa zaključkom biće upućena Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje, kako bi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije moglo pristupiti aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanja energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ove energetske dozvole.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *