Strategija zapošljavanja u FBiH usvojena u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH

Strategija zapošljavanja u FBiH za period 2023-2030. godine, jednoglasno je usvojena u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, saopštilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Da bi ova strategija bila konačno usvojena potrebno je da je potvrdi i Dom naroda Parlamenta FBiH.

Strategija zapošljavanja u FBiH sastoji se iz tri dijela.

U prvom dijelu analizirana je situacija na tržištu rada u Federaciji BiH, u drugom su utvrđene politike usmjerene na saniranje izazova u sferi zapošljavanja, dok su u posljednjem dijelu predstavljeni operativni aspekti koji se tiču implementacije politike zapošljavanja.

Strategija, podsjećaju iz Ministarstva, kroz četiri cilja nastoji doprinijeti povećanju lične zapošljivosti, razvijanju i unaprjeđenju usklađenosti vještina sa zahtjevima tržišta rada, promociji kapaciteta preduzeća u privatnom sektoru za otvaranje formalnih radnih mjesta, osiguranju  uključivanja na tržište rada teško zapošljivih kategorija kroz efektivnije aktivne politike tržišta rada, te osnaživanju upravljanja tržištem rada i povećanju kapaciteta za provođenje politika.

Garanciju za mlade kao potpuno novi model zapošljavanja mladih

Strategija, između ostalog, prepoznaje i Garanciju za mlade kao potpuno novi model zapošljavanja mladih koji izlaze iz sistema obrazovanja i onih koji su ostali bez zaposlenja. Ovim se garantuje pronalazak posla za mlade u roku od četiri mjeseca od prijave na evidenciju nezaposlenih i kao takva je mehanizam kojim se očekuje zaustavljanje odlaska mladih iz ove zemlje.

– Mladi koji uđu u proces Garancije za mlade imaju jednu od četiri mogućnosti i to: zapošljavanje, kontinuirano osposobljavanje, praksu ili pripravnički staž. Pilotiranje Garancije za mlade već je počelo, a za pilot općine izabrali smo manje sredine, Visoko i Čitluk. Nakon pilotiranja koje je osnovni uvjet za pripremu Plana implementacije Garancije za mlade, njena implementacija, kao novog modela zapošljavanja, proširit će se na sve sredine u Bosni i Hercegovini – izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

On je naglasio da je cilj Garancije za mlade i smanjenje nezaposlenosti i neaktivnosti mladih.

– Njenim provođenjem, države članice i kandidatkinje za članstvo u EU obavezuju se da će osigurati da svi mladi dobiju kvalitetnu ponudu za zaposlenje, nastavak obrazovanja, učenje kroz rad ili stažiranje u roku od četiri mjeseca od ulaska u status nezaposlenosti ili napuštanja, odnosno završetka formalnog obrazovanja – rekao je ministar Delić.

Ministar je dodao i da Strategija zapošljavanja prepoznaje i ekonomiju brige koja je model kojim se na tržištu rada nastoji prepoznati neplaćene usluge koje uglavnom obavljaju žene koje prema dostupnim istraživanjima uzimaju veći udjel u procentu nezaposlenih u kategoriji teže zapošljivih osoba.

– Osim navedenog, moram dodati i Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih koji je također prepoznat u Strategiji, a upravo ovim zakonom nastojat ćemo napraviti reformu zavoda i službi za zapošljavanje i razdvajanje evidencija aktivnih od pasivnih tražilaca posla. Sve zajedno trebalo bi u narednih sedam godina doprinijeti poboljšanju situacije na tržištu rada u Federaciji, a samim tim i u Bosni i Hercegovini – smatra ministar Delić.

Strategija zapošljavanja u FBiH je bogata sadržajima i sveobuhvatno povezuje sve aktivnosti iz oblasti zapošljavanja pokrenute u Ministarstvu za mandatni period do 2026. godine, kao i ukupno strateško razdoblje, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *