Skupština grada Prijedora dala saglasnost kompaniji Drvo-export za istraživanja na lokaciji Bukova kosa

Skupština grada Prijedora dala je danas saglasnost kompaniji Drvo-export za istraživanja na lokaciji Bukova kosa.

Odbornici skupštine grada su sa 22 glasa za, četiri suzdržana i jednim protiv usvojili odluku o davanju saglasnosti teslićkoj firmi “Drvo-export” za detaljno geološko istraživanje uglja na lokalitetu Bukova kosa.

Gradska uprava Prijedora prethodno je podnijela Skupštini grada prijedlog Оdluke o davanju saglasnosti za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja kompaniji “Drvo-Export“ iz Teslića na lokalitetu “Bukova kosa“.

U obrazloženju prijedloga odluke navodi se da se saglasnost “daje u svrhu izdavanja odobrenja za istraživanje, odnosno odobrenja projekta detaljnih geoloških istraživanja”.

“Obaveza koncesionara je da nakon završenih istraživanja zemljište vrati u prvobitno stanje. Najveća dozvoljena količina mineralne sirovine koja se može uzeti pri istraživanjima s ciljem ispitivanja kvaliteta i hemijsko – tehnoloških svojstava iznosi maksimalno 200 kubnih metara“, navodi se u ovom prijedlogu.

U obrazloženju odluke navodi da je uvidom u plansku dokumentaciju utvrđeno da je područje obuhvaćeno važećim prostornim planom i da se nalazi u blizini područja koje je označeno kao djelimično istražena rudišta “Bukova kosa”.

Mještani Bukove kose protive se i protestovali su protiv istraživanja i eksploatacije rude na ovoj lokaciji. Istovremeno, Centar za životnu sredinu podnio je tužbu protiv odluke Vlade Republike Srpske kojom se pokreće postupak dodjele koncesije za istraživanje uglja na lokalitetu “Bukova Kosa” kod Prijedora, na području mjesne zajednice Veliko Palančište.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *