Republika Srpska: prihodi od koncesija preko 42 miliona u 2022. godini

Republika Srpska: prihodi od koncesija, odnosno koncesionih naknada, u 2022. godini, iznosili su 42,1 milion KM.

Od ovog iznosa koncesione naknade iz oblasti rudarstva i geologije iznosile su 10,56 miliona KM, a koncesione naknade iz oblasti energetike 31,53 miliona KM.

Resor za rudarstvo i geologiju ovog ministarstva, nije iskazao naplaćene jednokratne koncesione naknade u 2022. godini u iznosu od 822.260 KM, navodi se u Izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora o finansijskoj reviziji Ministarstva energetike i rudarstva RS.

Evidencije resora za rudarstvo i geologiju nisu usaglašene sa uplatama od strane Ministarstva finansija Republike Srpske, za iznos od 628.458 KM, koji se, odnosi na uplate po prinudnoj naplati i zaključenim reprogramima sa Poreskom upravom Republike Srpske, a koje nisu identifikovane od strane Ministarstva.

Pojedini koncesionari nisu počeli sa obavljanjem koncesione djelatnosti u ugovorenom roku (nisu urađeni projekti, pribavljene potrebne saglasnosti, aneksirani ugovori i dostavljene bankarske garancije, izgrađeni objekti i dr.) i nisu redovno plaćali koncesionu naknadu za 2022. godinu, navodi se u Izvještaju.

Početkom 2023. godine, na prijedlog Ministarstva, Vlada Republike Srpske je donijela rješenje o raskidu jednog ugovora o koncesiji sa koncesionarem koji nije ispunjavao odredbe iz ugovora.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *