Republika Srpska planira proizvodnju 2.000 GWh iz sunca i vjetra 2030. godine

Republika Srpska će 2030. godine proizvoditi gotovo 2.000 GWh iz solarnih i vjetroelektrana – predviđa Program o korišćenju obnovljivih izvora energije, koji je donijela Vlada RS

Republika Srpska dobija Program o korišćenju obnovljivih izvora energije, kojim se definišu ciljevi Republike Srpske o učešću energije iz obnovljivih izvora do 2030. godine.

Programom, koji je donijela Vlada RS, definisani su sektorski ciljevi po godinama, ukupni doprinosi pojedinih tehnologija, načini ostvarivanja i količine predviđene za podsticaj, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje ciljeva utvrđenih Energetskim i klimatskim planom RS.

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske pozvalo je sve zainteresovane da komentare i sugestije na predloženi Program dostave do 27. juna 2023. godine.

Usvajanje ovog Programa predviđeno je Zakonom o obnovljivim izvorima energije Republike Srpske.

Gotovo polovina ukupne potrošnje energije biće iz obnovljivih izvora

Program o korišćenju obnovljivih izvora energije predviđa da u Republici Srpskoj 2030. godine ukupan udio energije iz obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji energije (električna energija, grijanje, transport) iznosi 46,55 %, u odnosu na sadašnjih 40,44%. Kada je u pitanju samo potrošnja električne energije, bez grijanja i transporta, udio obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji planiran je na 72,20 %

Republika Srpska planira da 2030. godine proizvodi preko 6.000 GWh iz obnovljivih izvora energije, od čega solarne i vjetroelektrane zajedno proizvode gotovo 2.000. GWh. Od 1,02 GWh u 2023. godini proizvodnja vjetroelektrana porašće na 937 GWh, a solarnih elektrana sa 90 GWh na 992 GWh u 2030. godini.

Proizvodnja prozjumera, odnosno kupaca-proizvođača električne energije trebalo bi, 2030. godine, da iznosi oko 287 GWh.

Maksimalni planirani ukupni instalisani kapaciteti za proizvodnju električne energije do 2030. godine i maksimalna planirana proizvodnja električne energije po tehnologijama i očekivani doprinosi kupaca – proizvođača (prozjumera)

Mala postrojenja imaju pravo na obavezan otkup proizvedene električne energije po garantovanoj otkupnoj cijeni ili pravo na premiju za prodaju na tržištu ili potrošnju za vlastite potrebe, u periodu od 15 godina, ukoliko prethodno ispune uslovi definisane Zakonom. Programom su definisani maksimalni ukupni instalisani kapaciteti i planirana proizvodnja električne energije do 2030. godine.

Proizvođači električne energije koji električnu energiju proizvode u velikim postrojenjima imaju pravo na tržišnu premiju u periodu od 15 godina za električnu energiju koju prodaju na tržištu, nakon postupka aukcije, izgradnje postrojenja i ispunjenja drugih uslova u skladu sa Zakonom.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža ponuđena prodajna cijena električne energije za datu tehnologiju.

Tehnološke kvote koje su predmet aukcije za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora za velika postrojenja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *