Potrebno raditi na razvoju elektroprenosnih kapaciteta u BiH

U RS i FBiH postoji izuzetno veliki interes za izgradnju solarnih elektrana i vjetroelektrana, naročito na području Hercegovine, zbog čega je potrebno dodatno raditi na razvoju elektroprenosnih kapaciteta u BiH.

Zajednički je konstatovano na sastanku  ministara energetike i rudarstva Petra Đokića i ministara energije, rudarstva i industrije FBiH Vedrana Lakića sa saradnicima u Banjaluci.

Ministri su u tom smislu istakli neophodnost neposrednijeg djelovanja i saradnje oba resorna ministarstva sa Elektroprenosom BiH, na način da ona budu više operativno i stalno uključena u aktivnosti koje se tiču ovog pitanja.

Na sastanku je bilo riječi i o ispunjavanju obaveza iz Trećeg energetskog paketa, prije svega o Zakonu o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije u BiH. Naglašeno je da je u interesu oba entiteta da se rad na pomenutom zakonu ponovo pokrene i nastavi kroz rad radne grupe, a u cilju njegovog konačnog usvajanja. 

Nastaviti sa projektima izgradnje gasovoda prema Srbiji i Hrvatskoj

Učesnici sastanka su razgovarali i o realizaciji projekata izgradnje gasne infrastrukture, istakavši da je ona veoma značajna, posebno sa stanovišta diversifikacije izvora snabdijevanja, te da se očekuje od Savjeta ministara BiH da nastavi aktivnosti u cilju potpisivanja međudržavnih ugovora između BiH i Srbije i BiH i Hrvatske koji se tiču projekata izgradnje gasovoda prema ovim susjednim državama.

Ministri su istakli da je saradnja između entiteta izuzetno značajna kao preduslov za sveukupni ekonomski rast i razvoj i uspješnu realizaciju mnogih aktivnosti koje je BiH preuzela kao potpisnica Ugovora o Energetskoj zajednici i drugih međunarodnih dokumenata. 

Zaključeno je da je u prethodnih par godina načinjen veliki iskorak i napredak u pogledu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa evropskim i da tim putem treba nastaviti, u skladu sa ustavnim nadležnostima.

Na sastanku su razmatrana aktuelna pitanja u vezi sa međusobnom saradnjom te su definisani pravci zajedničkog djelovanja u narednom periodu. 

Razgovarano je o razvojnim projektima u oblasti energetike na nivou Republike Srpske i FBiH i nastavku implementacije započetih aktivnosti u resornim oblastima dva ministarstva. Ministri su izrazili potrebu da se, kroz kontinuiranu komunikaciju i koordinaciju aktivnosti, usaglase i ponude provodiva rješenja za neka od otvorenih pitanja. 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *