Nove zgrade u Srbiji moraće da predvide mjesta za punjače e-automobila

Izmjenama Zakona o planiranju i izgradnji Srbije, građevinari će biti obavezni da prilikom izgradnje, osim parking ili garažnih mjesta, predvide i obavezna mjesta za punjače za električne automobile.

U sklopu elementa „zelene agende“, osim povećanja elektromobilnosti, između ostalog, predviđeno je i unapređenje odredbi o energetskoj efikasnosti zgrada i preciziranje odredbi o izgradnji solarnih parkova.

U  praksi, to znači da sve nove zgrade moraju da imaju sertifikat o energetskim svojstvima zgrade, prilikom izgradnje novih objekata. Ista obaveza se uspostavlja i za vlasnike postojećih zgrada, ali se za ispunjenje ove obaveze ostavlja rok, koji je 5 godina za vlasnike poslovnih zgrada, a 10 godina za vlasnike stambenih zgrada.

Izmjenama propisa predviđeno je uvođenje obaveza da se prilikom svake kupoprodaje ili davanja u zakup nekretnine, prilikom notarske ili sudske ovjere, priloži sertifikat o energetskim svojstvima zgrade, poznat kao energetski pasoš, a građanima je dat prelazni rok od 10 godina da pribave taj dokument.

Zelena gradnja jeste način planiranja, projektovanja, izvođenja radova, korišćenja i održavanja objekata, kojima se smanjuje emisija gasova sa efektom staklene bašte, koriste ekološki sertifikovani građevinski materijali i oprema, smanjuje produkcija otpada, koriste obnovljivi izvori energije, što dovodi do poboljšanja kvaliteta života korisnika, zaštite životne sredine i unapređuje održivost.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *