Kompanije u evrozoni zabrinute zbog posljedica klimatskih promjena

Više od polovine kompanija u zemljama evrozone zabrinuto je zbog posljedica klimatskih promjena u narednih pet godina.

U istraživanju koja je provela Evropska centralna banka, 60% kompanija navelo je da su rizici tranzicije, povezani sa strožim klimatskim standardima za njih „veoma važni“.

Velike kompanije su bile više zabrinute zbog rizika tranzicije koji proizilaze iz strožih klimatskih standarda, regulative i cijena karbona, nego mala i srednja preduzeća (MSP). 

Osim toga, 39% ispitanika je bilo veoma zabrinuto zbog prirodnih opasnosti (sa ocjenom od 7 i više na skali od 1 do 10), dok je 48% imalo isti nivo zabrinutosti, ali zbog degradacije životne sredine. 

Ovo ukazuje da ima više kompanija koje su zabrinute za posljedice degradacije životne sredine, čak i ako ne procjenjuju da su njihove aktivnosti osjetljive na neposredne prirodne opasnosti.

Kompanije su zabrinute zbog fizičkog rizika koji uzrokuju klimatske promjene, posebno u obalnim područjima i regijama u kojima je pojava šumskih požara veća. Zabrinutost za tranzicioni rizik ravnomjernije je raspoređene po regionima u evrozoni.

Stroži klimatski standardi pokretač ulaganja u ublažavanje klimatskih promjena

Većina kompanija smatra da su dovoljno ulagale ili planiraju ulaganje u rješavanje klimatskih promjena. Polovina kompanija u evrozoni smatra da su investirale dovoljno da ublaže sopstveni negativni uticaj na životnu sredinu, dok njih 24% planira to da uradi u narednih pet godina. 

Istovremeno, stroži klimatski standardi daju snažniji podsticaj kompanijama da ulažu u ublažavanje klimatskih promjena, nego u prirodne opasnosti ili degradaciju životne sredine.

Ukazano je na nekoliko prepreka koje ometaju pristup finansijama neophodnim za ulaganja u ublažavanje rizika od prirodnih opasnosti ili usklađenost sa strožim klimatskim standardima . 

Više od polovine kompanija je navelo previsoke kamatne stope ili troškove finansiranja i nedovoljne javne subvencije – kao veoma važne prepreke za obezbeđivanje investicija u vezi sa klimom.

Ispitivanje je provedeno na uzorku od  5.733 preduzeća, od kojih su 5.233 (91%) mala i srednja preduzeća (sa manje od 250 zaposlenih). Pilot istraživanje pokriva kompanije u Austriji, Belgiji, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Irskoj, Italiji, Holandiji, Portugalu, Slovačkoj i Španiji

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *