Hrvatska koristi iskustva Bugarske u skadištenju radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora

Hrvatska će koristiti iskustva Bugarske u projektovanju i formiranju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Čerkezovcu, na lokaciji Trgovska gora.

Predstavnici hrvatskog Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško i stručnjaci uključeni u izradu Studije uticaja na okolinu i sigurnosnih analiza budućeg Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Čerkezovcu posjetili su skladište radioaktivnog otpada NE Kozloduy u Bugarskoj. 

U pratnji bugarskih stručnjaka posjetili su buduće odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada RADIANA i postrojenje za proizvodnju RCC kontejnera koje se nalazi u krugu elektrane. Kao dio posjeta obišli su i info centar bugarske organizacije za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (DP RAO) koji se nalazi u mjestu Kozloduy.

Bugarska i Rumunija = Hrvatska i BiH ?

NE Kozloduy udaljena je manje od 4 km od rumunske granice. U blizini elektrane u izgradnji je odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada RADIANA koje je udaljeno 5 km od granice sa Rumunjskom. Skladište radioaktivnog otpada u NE Kozloduy slično je onome koje se planira uspostaviti na Čerkezovcu, navodeno je u saopštenju hrvatskog Finda.

Skladište u elektrani gotovo je u cijelosti ispunjeno betonskim kontejnerima (RCC) s radioaktivnim otpadom. U takvim betonskim kontejnerima planirano je skladištenje radioaktivnog otpada iz NE Krško na Čerkezovcu, lokaciji Trgovska gora.

Obilazak skladišta trajao je trideset minuta prilikom čega dozimetri nisu zabilježili mjerljivu dozu zračenja.Nakon obilaska održan je i sastanak na kojem se razgovaralo o proizvodnji betonskih kontejnera, predobradi radioaktivnog otpada, funkcioniranju skladišta i statusu uspostave bugarskog nacionalnog odlagališta radioaktivnog otpada RADIANA. 

Stečena iskustva koristiće se u projektiranju i uspostavi Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Čerkezovcu, saopšteno je iz Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *