Evropska unija usvojila Zakon o obnovi prirode

Savjet EU usvojio je Zakon o obnovi prirode, prvi takve vrste. Zakon ima za cilj ublažavanje klimatskih promjena i efekata prirodnih katastrofa.

Ovaj zakon propisuje uvođenje mjera za obnovu najmanje 20% kopnenih i morskih površina EU do 2030. godine i svih ekosistema kojima je potrebna obnova do 2050. godine.

Svaka zemlja treba do 2030. godine da restaurira najmanje 30 % staništa u lošem stanju, a zatim 60 % do 2040. i 90 % do 2050. godine.

Države članice će uvesti mjere koje imaju za cilj obnavljanje isušenih tresetišta i pomoć u sadnji najmanje tri milijarde dodatnih stabala do 2030. na nivou EU.

Kako bi do 2030. godine najmanje 25 000 km rijeka pretvorile u rijeke slobodnog toka, države članice će preduzeti mjere za uklanjanje barijera koje je napravio čovjek za povezivanje površinskih voda. Novim pravilima, EU će težiti povećanju zelenih površina u gradovima.

Zakon je usvojen na sastanku ministara životne sredine u Luksemburgu nakon što je prikupio potrebnu podršku kvalifikovane većine koja predstavlja 15 od 27 zemalja članica i 65 odsto stanovništva EU.

Zakon će biti objavljena u Službenom glasniku EU i stupiće na snagu. Postaće direktno primjenjiv u svim državama članicama.

Evrospka komisija će do 2033. godine razmotriti primjenu zakona i uticaje na sektor poljoprivrede, ribarstva i šumarstva, kao i šire društveno-ekonomske efekte.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *