Elektromobilnost važan element energetske tranzicije u Srbiji

Elektromobilnost je važan element energetske tranzicije u Srbiji, uz povećanje učešće obnovljivih izvora energije u saobraćaju na 7 % do 2020. godine.

Ministarka rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije  Dubravka Đedović Handanović poručila je na otvaranju konferencije „EV Days“ na Novosadskom sajmu da je podsticanje elektromobilnosti važan element energetske tranzicije.

Đedović Handanović je ukazala na to da će doprinos električnih vozila biti značajan za dalje promovisanje korišćenja obnovljivih izvora energije (OIE), i istakla da je dovoljno da pogledamo šta se dešava u svetu, posebno u najrazvijenijim zemljama, u kojima je na delu ubrzan rast investicija u dekarbonizaciju saobraćaja.

Ministarka je napomenula da podaci Međunarodne agencije za energetiku pokazuju da je broj električnih automobila u svetu premašio 26 miliona u 2022. godini, što je pet puta više nego u 2018. godini.

Prema njenim rečima, udeo električnih automobila u ukupnoj prodaji automobila u svetu dostigao je 14 odsto, a u pojedinim razvijenim evropskim državama i više od 50 odsto.

Globalno, drumski transport proizvodi oko jedne šestine emisija CO2 i bez bavljenja ovim emisijama proces dekarbonizacije ne može biti zaokružen, dodala je ministarka. 

Ona je podsetila na to da je dekarbonizacija saobraćaja prepoznata i prilikom izrade Integrisanog nacionalnog plana za energetiku i klimu do 2030. godine, sa vizijom do 2050. godine.

Đedović Handanović je ukazala na to da je, pored povećanja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, povećanja energetske efikasnosti i smanjenja emisije ugljen-dioksida, između ostalog, jedan od ciljeva u ovom dokumentu i da se do 2030. godine poveća učešće obnovljivih izvora energije u saobraćaju na sedam odsto.

Ministarka je rekla da podsticanje elektromobilnosti zauzima važno mesto, a projektovani broj električnih vozila koji je potreban za ostvarivanje postavljenih ciljeva iznosi približno  40.000, računajući putnička i laka komercijalna vozila.

Takođe, očekuje se i važan doprinos biogoriva ostvarivanju  ovih ciljeva, dodala je ona.

Prema njenim rečima, ciljevi koji se tiču dekarbonizacije saobraćaja zahtevaju velika finansijska sredstva i ne mogu se ostvariti preko noći, pri čemu je Vlada prepoznala važnost podrške električnoj mobilnosti i sprovela određene podsticajne mere.

Đedović Handanović je naglasila da to uključuje oslobađanje od plaćanja poreza na upotrebu električnih i hibridnih vozila, kao i subvencije za kupovinu električnih i hibridnih automobila.

Ministarka je dodala da bi uvođenje električnih vozila u skladu sa planiranim ciljevima trebalo da se postigne primenom najekonomičnijeg pristupa po privredu, uz stvaranje preduslova za elektrifikaciju sektora saobraćaja.

Ona je napomenula da Srbija raspolaže nekim od kritičnih mineralnih sirovina u zelenoj energetskoj tranziciji i da je potrebno na odgovoran način sagledati kako se odnositi prema tim resursima u budućnosti.

Đedović Handanović je rekla da ako želimo da se razvijamo onda treba da koristimo prirodne potencijale, ali i da preduzmemo sve kako bismo minimizovali rizike, posebno u oblasti životne sredine.

Važno je da ovo pitanje ne posmatramo isključivo kroz eksploataciju rudnog bogatstva, već i kao mogućnost dobijanja lanca vrednosti, što bi značilo i fabrike za proizvodnju baterija i električnih vozila. Svet ide ka novom industrijskom poretku i na nama je da vidimo hoćemo li da budemo deo tog poretka, a imamo sve preduslove za to, poručila je Đedović Handanović.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *