Vlada Federacije BiH: 50 miliona dolara za poboljšanje unapređenje kvaliteta vazduha

Vlada Federacije BiH je podržala inicijativu da se kreditom kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) osiguraju sredstva za realizaciju projekta „Unapređenje kvaliteta vazduha u Bosni i Hercegovini”. Ovo je bio prijedlog Ministarstva finansija Federacije BIH, a radi se o iznosu do 50 miliona američkih dolara.

U informaciji je, između ostalog, naglašeno je da je zagađenje vazduha veliki problem u BIH, posebno u urbanim područjima, a što ima negativne zdravstvene i ekonomske posljedice.

Projekat u četiri kantona za 25 hiljada domaćinstava

Projekt unapređenje kvaliteta vazduha će se fokusirati na četiri kantona u FBiH koji su pokazali interes za učešće u programu, a to su Sarajevski, Tuzlanski, Zeničko-dobojski i Hercegovačko-neretvanski kanton, u kojima se ujedno nalaze neka od područja s najvišim nivoom zagađenja.

Predloženi projekat će svojim aktivnostima doprinijeti smanjenju emisija zagađivača vazduha iz grijanja stambenih objekata/energetske efikasnosti i urbane mobilnosti.

Između ostalog, procjenjuje se da će više od 25 hiljada domaćinstava (oko 3,5% ukupnih domaćinstava u FBiH) imati koristi od ove podrške kroz dio finansiranja koji se odnosi na projekt za grijanje na održivi način i ulaganja u energijsku efikasnost.

U informaciji je navedeno i da će predloženi projekt pružiti podršku Bosni i Hercegovini da ispuni veliki dio obaveza iz sporazuma Energetske zajednice, kao što je implementacija relevantnih direktiva i propisa EU u oblasti zaštite okoliša i zaštite vazduha. Također, projekt pomaže BiH da se uskladi sa Zelenom agendom za zapadni Balkan, u okviru Evropskog zelenog dogovora.

Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo okoliša i turizma zaduženi su da u tim za pregovore o ovom kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *