Utvrđen Prijedlog rezolucije o protivljenju zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog rezolucije o protivljenju izgradnji objekta za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora

Prijedlog rezolucije o protivljenju aktivnostima izgradnje i uspostavljanja nuklearnog objekta „Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada“ na lokaciji Trgovska gora, Opština Dvor, Republika Hrvatska Vlada je uputila Narodnoj Skupštini Republike Srpske na usvajanje.

Prijedlogom rezolucije izražava se protivljenje izgradnji i uspostavljanju nuklearnog objekta „Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada“ na lokaciji bivšeg vojnog skladišta „Čerkezovac“ na Trgovskoj gori, opština Dvor, te se utvrđuju osnovni okviri za rješenje navedenog problema.

Ovom rezolucijom, takođe,utvrđuju se politike i izvršioci daljih aktivnosti te se ističe potreba da sve nadležne institucije u Republici Srpskoj, kao i u BiH, stručna javnost i akademska zajednica, gradovi i opštine koji se nalaze u slivu rijeke Une, kao i nevladine organizacije koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, zauzmu jedinstven stav i preduzmu sve aktivnosti na sprečavanju realizacije aktivnosti na navedenoj lokaciji, a s ciljem zaštite interesa Republike Srpske i BiH, kao i zaštite bezbjednosti i zdravlja stanovništva i ustavom zagarantovanog prava na zdravu životnu sredinu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *