U Zeničko-dobojskom kantonu predviđeno 77 hidroelektrana – ekolozi traže promjene

U prostorno-planskom dokumentu Zeničko-dobojskog kantona za period od 2009. do 2029. godine utvrđeno je 38 potencijalnih hidroelektrana na rijekama Usora, Bosna i Krivaja. Na vodotocima druge kategorije predviđeno je njih 39. Izgradnjom tolikog broja hidroelektrana ekosistem bi bio u ogromnoj mjeri trajno narušen, upozoravaju ekolozi.

„Ključne izmjene prostornog plana sa našeg aspekta su preispitivanje tabele sa 77 planiranih objekata na vodotocima prve i druge katergorije u ZDK-u, da taj broj svedemo na razumnu mjeru“, objašnjava Samir Lemeš, predsjednik Upravnog odbora Eko foruma Zenica.

Arhitekt Bosris Britvar podsjeća kako je periodu od 2018. do 2022. godine donesen niz strateških dokumenata i zakona te da bi sada bilo neophodno izvršiti korekcije prostorno-planske dokumentacije i procjene energetskih potreba iz različitih sektora.

Iz resornog kantonalnog ministarstva navode da su upoznati sa zahtjevima, ali i da su podaci u Prostornom planu preuzeti iz ranijih vremena od institucija energetskog sektora, te da su utvrđene hidroelektrane definisane kao potencijalne, ali ne i obavezujuće. Prema novim zakonskim propisima Federacije BiH, izgradnja malih hidroelektrana nije moguća, pa je samim time i broj predviđenih objekata značajno revidiran.

„Izmjeni Prostornog plana kantona se realno može pristupiti nakon donošenja Prostornog plana Federacije BiH, ali bez obzira na planske pretpostavke u prostornim planovima, ne može se odobriti izgradnja MHE do 10 i uključivo 10 MW, jer se za iste ne mogu pribaviti energetske dozvole“, navodi se.

Izvor: federalna.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *