Rio Tinto reaguje na navode Dragane Đorđević povodom projekta Jadar

Rio Tinto reagovao je na tekst „Đorđević: Eksploatacija litijuma u Nemačkoj iz podzemnih voda bila bi najčistija, a u Jadru najprljavija“ u kojima su, kako navode, iznete netačne informacije o Projektu „Jadar“ na koje je kompanija Rio Tinto prinuđena da reaguje. Tekst je originalno objavila agencija Beta.

Odgovor kompanije Rio Tinto na plasiranje lažnih i netačnih informacija o Projektu „Jadar“ od strane Dragane Đorđević

“Navodi izneti u članku, uključujući i naslov grubo obmanjuju javnost. Za neodgovornu i paušalnu izjavu u kojoj kaže da bi eksploatacija litijuma u području Jadra bila “najgora moguća“ Dragana Đorđević ne iznosi ni jedan naučni podatak ili dokaz, i još jednom na najgrublji način pokušava da zastraši javnost iznošenjem lažnih informacija. Nacrti studije uticaja na životnu sredinu projekta „Jadar“, koji su javno dostupni, potvrđuju da se projekat „Jadar“ može realizovati bezbedno uz poštovanje najviših standarda životne sredine.

Na isti način Dragana Đorđević je godinama unazad u javnosti i medijima iznosila zastrašujuće izjave vezane za upotrebu sumporne kiseline u Projektu „Jadar“, što i ovom prilikom ponavlja kada kaže da su za ekspolataciju litijuma iz rude potrebne hiljade tona koncentrovanih kiselina, sumporne i hlorovodične“, sugerišući da se radi o opasnom procesu. Kao naučni radnik, Dragana Đorđević upoznata je sa tim da se sumporna kiselina koristi u mnogim industrijama u kontrolisanim uslovima. Dragana Đorđević upoznata je i sa tim da se proces upotrebe sumporne kiseline u projektu „Jadar“ odvija u zatvorenim sistemima na niskoj temperaturi (90 °C) daleko ispod tačke ključanja sumporne kiseline, a ne na 250 °C kao što je Dragana Đorđević za projekat „Jadar“ tvrdila godinama, a zatim povukla tu tvrdnju i sada napade na projekat nastavlja bez iznošenja bilo kakvih podataka i dokaza.

Nadalje u članku Dragana Đorđević tvrdi da „Nigde u svetu ne postoji rudnik u naselju i na plodnoj zemlji punoj vode“. Izjava da nigde u svetu ne postoje rudnici u naseljenim mestima, još jedna je u nižu lažnih informacija koje Dragana Đorđević kontinuirano plasira. U Srbiji kao i u mnogim drugim mestima u svetu, mnogi rudnici nalaze se u naseljenim mestima. Ista situacija je i sa fabrikama i postrojenjima koje se češće nalaze u gradovima i naseljenim mestima, a ne u pustinjama.

Dalje u tekstu Dragana Đorđević netačno navodi „Nije problem samo rudnik, već i postrojenje ili fabrika za preradu koja bi generisala ogromne količine otpadnih voda i otpada koji je opasan”, što nije tačna informacija i predstavlja još jedan vid zastrašivanja javnosti. Naučno potvrđenim studijama, dokazano je da projekat „Jadar“ neće koristiti velike količine voda niti će ih zagaditi. Proces prečišćavanja vode za projekat „Jadar“ je projektovan u skladu sa Strategijom upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije, zakonodavstvom Republike Srbije i propisima Evropske unije. Planirana rešenja za prečišćavanje voda su tehnološki napredna i visoko efikasna. Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru Projekta „Jadra“ koristila bi niz metoda (ultrafiltraciju, reverznu osmozu i jonsku izmenu) u cilju uklanjanja nečistoća i održavanja konzistentnog kvaliteta voda. Pored toga, nijedan postojeći niti budući izvor javnog vodosnabdevanja se ne bi koristio za preradu minerala jadarita, niti za zadovoljenje potreba Projekta „Jadar“ za vodom. Projekat „Jadar“ je osmišljen tako da se preko 70% potreba za vodom može podmiriti iz sopstvenih izvora, putem prikupljanja atmosferskih voda, dotoka podzemnih voda u rudarske prostorije ili prečišćavanjem i recikliranjem voda koje se već koriste u procesu prerade.

Sa ovim činjenicama Dragana Đorđević je upoznata ali i pored toga nastavlja da iznosi netačne tvrdnje o projektu „Jadar“ bez ikakvih dokaza i pri tom ignoriše naučno potvrđene činjenice i dokaze predstavljene u studijama na kojima je radilo više od sto domaćih i međunarodnih nezavisnih stručnjaka, uključujući 40 univerzitetskih profesora sa više od 10 fakulteta koji su šest i po godina radili na izradi studija na osnovu 23.000 bioloških, fizičkih i hemijskih analiza zemljišta, vode, vazduha i buke.

Širenje netačnih informacija i neosnovane optužbe shvatamo ozbiljno i koristićemo sva raspoloživa pravna sredstva kako bismo zaštitili reputaciju kompanije”, navodi se u saopštenju Rio Tinta.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *