Preuzeli obavezu da smanje emisiju sumpor-dioksida, a ona povećana

Termoelektrane na Zapadnom Balkanu emituju dva i po puta više sumpor-dioksida nego sve termoelektrane u Evropskoj uniji zajedno, a Srbija je u količini ispuštenog sumpor-dioksida nadmašila celu EU. Prihvatanjem Direktive o velikim ložištima i Srbija je preuzela obavezu da smanji ukupnu količinu sumpor-dioksida koji se ispušta u atmosferu. Međutim, umesto da se smanjuje, emisija je sve veća.

Pored nerešenih problema emisija gasova sa efektom staklene bašte i nepostojanja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova, ozbiljan problem u našim elektranama je i problem deponovanja produkata sagorevanja uglja kao i tretman otpadnih voda.

Nacionalni registar izvora zagađivanja prikuplja podatke o emisijama zagađujućih materija u vazduh, a više od 200 velikih operatera dostavljaju ih Agenciji za zaštitu životne sredine. Po emisiji sumpor-dioksida prednjače termoelektrane i topionica bakra u Boru.

„Izgradnja postrojenja za odsumporavanje, s jedne strane mogla bi doprineti smanjenju emisija sumpordioksida, ali on takođe ima određene efekte. To je povećanje emisije ugljen-dioksida, odnosno smanjenje energetske efikasnosti termoelektrana, zatim odlaganje gipsa i otpadne vode koje nastaju u tom procesu. Pratili smo izgradnju postrojenja i u Srbiji je izgrađeno samo jedno u Kostolcu i dobilo je upotrebnu dozvolu pet godina nakon što je izgrađeno. U januaru ove godine, ali po našim saznanjima ni ono nema postrojenje za preradu otpadnih voda“, navodi Mirko Popović, programski direktor Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI).


Emisije sumpor-dioksida su na nivou Evropske unije smanjene za 70 odsto. I Srbija je do sada trebalo da smanji emisije sumpor-dioksida na zakonski prihvatljiv nivo, ali one su sve veće.

„Moram pre svega da naglasim da taj sumpor-dioksid se emituje u nenormalno velikim količinama od strane naših termoelektrana, isto tako i u Boru. Te koncentracije koje se oslobađaju, one nužno dovode do jako velikih zdravstvenih problema. Sumpor-dioksid se emituje kao gas, međutim kada dođe u vazduh on se fizičkim i hemijskim procesima vezuje. Šteti i kratkotrajno delovanje, a naročito dugotrajno kojem smo svi mi izloženi. Jedan podatak, na primer, 2014. je samo negde 55 do 60 procenata ljudi u Srbiji bilo izloženo tom aero-zagađenju, a sada svih 100 odsto“, naglašava pulmolog, prof. dr Dragana Jovanović.

Već pet godina Srbija je u obavezi da u skladu sa Direktivom Evropske unije o velikim ložištima smanjuje emisiju zagađujućih materija.

„Teoretski, samo sa postrojenjem za odsumporavanje nije moguće zadovoljiti standard koji propisuje direktiva o industrijskim emisijama. Stvar je jednostavna – treba da napravimo nove elektrane. Mogu biti na biomasu, mogu biti geotermalne, mogu biti na ugalj, mogu biti kombinacija svega toga, mogu biti na gas“, navodi Aleksandar Kovačević sa Oksfordskog instituta za energetske studije.

Osim što ugrožavaju zdravlje ljudi, velike emisije sumpor-dioksida utiču i na pojavu kiselih kiša, koje deluju na biljni svet, na uništavanje šuma i eroziju zemljišta.

Izvor: RTS

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *