Nastavljen spor ekologa i entiteta oko zaštite gornjeg toka Neretve

Konkretni koraci ka suspenziji izgradnje hidroelektrane HE Ulog, raskidanju koncesionih ugovora za planirani projekat HES “Gornja Neretva”, HE “Glavatičevo” i HE “Bjelimići”, kao ni adekvatnoj zaštiti kompletnog sliva gornjeg toka Neretve nisu preduzeti.

Neophodno je da BiH ubrza procese i trajno zaštiti gornji tok ove rijeke koji je kandidovan kao Emerald područje kojem je, prema međunarodnim obavezama, država morala da obezbjedi adekvatan režim zaštite.

Ovo je jedan zaključaka 43. sastanka Stalnog komiteta za Bernsku konvenciju pri Savjetu Evrope koji je održan od 27. novembra do 2. decembra 2023. godine u Strazburu. Na sastanku kojem je razmatran status implementacije Preporuka br. 217 (2022) za BiH, koje je ovo tijelo usvojilo tokom 2022. godine. Preporuke su usvojene nakon otvaranja žalbenog postupka protiv BiH zbog planiranja i realizacije hidroenergetskih projekata u slivu Gornje Neretve, i dostavljene su vlastima u BiH na realizaciju u decembru 2022. godine, saopšteno je iz Centra za životnu sredinu.

Stalni komitet je, osim na urgiranja na maksimalno ubrzanje procesa s ciljem zaštite ugroženog područja, posebno pozvao vlasti BiH da konsultuju rezultate istraživanja koji su prikupljeni u okviru Sedmice nauke na Neretvikoju je Centar za životnu sredinu, odnosno žalitelji realizovali već po drugi put.

Postupak pred Savjetom Evrope je iniciran od strane Centra za životnu sredinu i Aarhus centra u BiH, kao domaćih organizacija, uz saradnju sa međunarodnim organizacijama Riverwatch, EuroNatur Foundation, CEE Bankwatch Network i ClientEarth.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *