EU4Energy: uspostavljanje berze električne energije u BiH – korak ka integraciji sa EU

Uspostavljanje berze električne energije za dan unaprijed i unutardnevno trgovanje električnom energijom u BiH bio bi važan korak ka integraciji s tržištem EU.

U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH održan je sastanak stručnjaka projekta „EU4Energy – Podrška Evropske unije energetskom sektoru u BiH“ i predstavnika Ministarstva na kojem se razgovaralo o putu prema uspostavi organiziranog tržišta  električne energije u BiH, kao i integraciji s tržištem EU.

Važan korak prema ovom cilju bila bi uspostavljanje berze električne energije za dan unaprijed i unutardnevno trgovanje električnom energijom u BiH.

EU4Energy projekat pomaže uspostavljanje berze električne energije u BiH

U tom smislu EU4Energy projekat će izraditi Studiju koja će usmjeravati postepeno, korak po korak, uspostavljanje berze električne energije u BiH.

Glavni cilj ove studije biće da se relevantnim zainteresiranim stranama u BiH daju smjernice o postepenom uspostavljanju berze električne energije u BiH. Studija će obuhvatiti zakonodavnu, institucionalnu i organizacijsku analizu, saopšteno je iz Ministarstva vanjske trgovine BiH.

Opšti cilj projekta “EU4Energy – Podrška Evropske unije energetskom sektoru u BiH” je osigurati pristup pouzdanoj, pristupačnoj, održivoj i modernoj energiji za sve građane Bosne i Hercegovine, kao  doprinijeti ispunjenju preuzetih obaveza BiH prema Ugovoru o Energetskoj zajednici, Pariškom sporazumu i drugim međunarodnim obavezama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *