EU: od polovine 2025. godina na tržištu samo sušilice za veš sa toplotnom pumpom

Od polovine 2025. godine na tržištu Evropske unije biće dopuštene samo sušilice za veš sa toplotnom pumpom.

Evropska komisija je objavila nova pravila o ekološkom dizajnu, kako bi smanjila potrošnju energije sušilica za veš sa bubnjem i olakšala njihov popravak.

Nova pravila zamjenjuju postojeći ekološki dizajn i biće praćena novom oznakom energetske efikasnosti, koja će se primjenjivati na sušilice za veš koje se stavljaju na tržište od 1. jula 2025.

Uzimajući u obzir najnovija tehnološka dostignuća, na tržištu će biti dopuštene samo sušilice za veš koje se zasnivaju na tehnologiji toplotnih pumpi, saopšteno je iz Evropske komisije.

Time bi se, kada su u pitanju samo sušilice za veš, mogle ostvariti uštede električne energije od 0,6 TWh godišnje do 2030. i 1,7 TWh godišnje do 2040. godine

Mjerama predviđenima u Planu rada za ekološki dizajn za period 2022.–2024. mogla bi se do 2030. ostvariti procijenjena ukupna godišnja ušteda energije veća od 170 TWh, što odgovara smanjenju emisija stakleničkih gasova za približno 24 miliona tona godišnje.
Oznake energetske efiksnosti od A do G

Osim toga, oznaka energetske efikasnosti je modernizovana i promijenjena sa raspona od A++ do D na raspon od A do G.

Klasa A primjenjivaće se samo na najbolje proizvode u klasi, čime će se proizvođače podstaći na razvoj energetski efikasnih uređaja.

Proizvođači će morati da poštuju i kriterijume održivosti, koji uključuju obavezu stavljanja popisa rezervnih dijelova na raspolaganje potrošačima i serviserima, čime će se dodati još jedan podticaj za popravak proizvoda za domaćinstva umjesto njihovog odlaganja.

To se može uporediti s godišnjom potrošnjom električne energije oko 2,6 miliona električnih vozila. Poboljšana energetska efiksnost koja proizlazi iz novih mjera mogla bi potrošačima uštedjeti oko 2,8 milijardi evra.

Nova pravila uslijedila su nakon opsežnog savjetovanja i nadzora Evropskog parlamenta i Savjeta ministara EU. Proizvođači će imati prelazni razdoblje od oko 18 mjeseci za provođenje novih mjera.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *