EU: brže uvođenje obnovljivih izvora energije

Uredba Savjeta EU, o utvrđivanju okvira za ubrzavanje uvođenja energije iz obnovljivih izvora , objavljena je u Službenom glasniku EU. Uredba je privremana i primjenivaće se narednih 18 mjeseci. Evropska komisija će najkasnije do 31. decambra 2023. preispitati ovu Uredbu i eventualno predložiti njeno produženje.

Uredba, između ostalog, predviđa da su projekti iz oblasti energije iz obnovljivih izvora od prevladavajućeg javnog interesa i da služe javnom zdravlju i bezbjednosti, osim ako postoje jasni dokazi da ti projekti imaju veliki štetni utjecaj na okolinu, koji se ne mogu ublažiti ili nadoknaditi.

Pretpostavka da su postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uključujući toplotne pumpe, od prevladavajućeg javnog interesa i služe javnom zdravlju i sigurnosti omogućićeda takvi projekti budu predmet pojednostavljene procjene i procedure prilikom izdavanju dozvola.

U tom smislu, solarna energija je ocijenjena kao ključani obnovljivi izvor energije za okončanje zavisnosti EU od ruskih fosilnih goriva i tranziciju prema klimatski neutralnoj ekonomiji.

Uredbom je, između ostalog, predviđeno da izdavanja dozvola za ugradnju opreme za solarnu energiju, uključujući i potrošače vlastite energije iz obnovljivih izvora kapaciteta 50 kW ili manjeg, ako nadležna tijela ne odgovore u roku od mjesec dana od podnošenja zahtjeva, smatra se da je dozvola izdata.

Takođe, postupak izdavanja dozvole za ugradnju toplotnih pumpi, kapaciteta električne energije do 50 MW – ne smije trajati duže od mjesec dana, a u slučaju toplotnih pumpi iz zemlje duže od tri mjeseca.

U slučaju obnove kapaciteta obnovljvih izvora energije, rok za izdavanje dozvola ne bi smio da bude duži od 6 mjeseci, uključujući sve relevantne procjene uticaja na okolinu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *