Svaki stanovnik BiH u 2021. prosječno proizveo 356 kg komunalnog otpada

Bosna i Hercegovina je u 2021. godini proizvela 1,2 miliona tona komunalnog otpada, što je za 1,8 % više u odnosu na 2020. godinu.

Svaki stanovnik Bosne i Hercegovine u prošloj godini je proizveo u prosjeku 356 kg komunalnog otpada, podaci su Agencije za statistiku BiH.

U 2021. javnim odvozom je prikupljeno 940.405 tona komunalnog otpada, što je 1,9 % više u poređenju sa 2020. godinu.

Domaćinstva najveći generator komunalnog otpada

Podaci koji ukazuju na porijeklo stvaranja prikupljenog komunalnog otpada pokazuju da je najveći porast bio registrovan u sakupljanju otpada iz domaćinstava, čak 80,9 posto ukupno prikupljenog otpada, podaci su Agencije za statistiku BiH.

U sklopu tretmana komunalnog otpada 973.000 tona otpada je prispjelo na kontrolirana odlagališta otpada, od toga je trajno odloženo 99,3 posto otpada, kao opcija zbrinjavanja. Stopa odlaganja komunalnog otpada manja je za 11,1 % u 2021. godini, što je primjetan pad u odnosu na 2020.

Potrebno više recikliranja

Trenutni trend ukazuje na to da treba učiniti više na prevenciji stvaranja otpada, kao i na značajnom povećanju stope recikliranja u narednim godinama.

Navedeni podaci temelje se na metodologiji koja se primjenjuje za izvještavanje o komunalnom otpadu koje Agencija za statistiku BiH (BHAS) podnosi Eurostatu na godišnjem nivou.

Podaci Eurostata o stvaranju i tretmanu komunalnog otpada, koji su izraženi u kilogramima po stanovniku, temelje se na podacima BHAS-a o ukupnom stanovništvu, kao procjeni sredinom godine.

Izvor: federalna.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *