Srbija koristi samo manji dio vodnog potencijala

Srbija ima značajan vodni potencijal, ali koristi samo manji dio i godišnje, prosječno, u hidroelektranama proizvede 10.000 GWh

Prema Vodoprivrednoj osnovi Republike Srbije, ukupan bruto potencijal voda koje otiču vodotocima na teritoriji Srbije iznosi oko 27.000 GWh godišnje. Istovremeno, u hidroelektranama se prosječno godišnje proizvede oko 10.000 GWh.

Ovo je izjavio dr Dejan Divac, direktor Instituta za vodoprivredu “Jaroslav Černi”, dodajući da je ukupna neto instalisana snaga hidroelektrana u Srbiji oko 3.000 MW.

Ibar: najznačajniji neiskorišćeni hidropotencijal

Rijeka Ibar predstavlja jedan od najznačajnijih neiskorišćenih hidropotencijala u Srbiji, izjavio dr Dejan Divac za Biznis.rs. Institut je uradio generalni i idejni projekti Sistema hidroelektrana na Ibru. Usvojena koncepcija korišćenja hidroenergetskog potencijala ovog vodotoka podrazumijeva izgradnju deset protočnih hidroelektrana, uklopljenih u ograničenja koja su definisana postojećim saobraćajnicama  i naseljenim mestima, kaže Divac.

Ukupna snaga hidroelektrana je oko 120 MW, a prosečna godišnja proizvodnja više od 450 GWh. Hidroelektrane su izvanredno uklopljene u prirodnu i istorijsko-ambijentalnu cjelinu doline Ibra, ocijenio je Divac.

Realizacija velikog broja hidroelektrana u Srbiji i okruženju u periodu od Drugog svetskog rata do raspada SFRJ, od kojih su neke po svojim karakteristikama i upotrebljenim tehnologijama bile u samom svetskom vrhu u vreme kada su građene, omogućila je da korišćenje hidroenergetskog potencijala zauzme veoma bitno mesto u regionalnim energetskim sistemima.

dr Dejan Divac, direktor Instituta za vodoprivredu “Jaroslav Černi”
Na srednjoj Drini moguća izgradnja više hidoelektrana

Na srednjem delu toka rijeke Drine, između postojećih objekata HE Bajina Bašta i kraja akumulacije HE Zvornik, moguće je izgraditi hidroenergetske objekte značajne instalisane snage. Institut je definisao moguće rešenje energetskog iskorišćenja ovog dela vodotoka – izgradnja tri stepenice: HE Dubravica, HE Tegare i HE Rogačica, ukupne snage oko 320 MW i prosječne godišnje proizvodnje od oko 1.200 GWh, ali su moguća i rješenja sa većim brojem stepenica, koja manje utiču na postojeću infrastrukturu i naselja, kaže Divac.

Od ukupne proizvodnje električne energije Srbije, u hidroelektranama se prosječno godišnje proizvede oko jedne trećine – oko 10.000 GWh.

Velika Morava, takođe, posjeduje značajan hidroenergetski potencijal, ali je rešavanje pitanja optimalnog korišćenja hidropotencijala ovog vodotoka i dalje prilično otvoreno, kaže direktor Institura „Jaroslav Černi“.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *