Rekordne cijene struje i gasa za domaćinstva u EU u 2022. godini

U drugoj polovini 2022. godine, prosječne cijene električne energije za domaćinstva u Evropskoj uniji nastavile su naglo da rastu, u odnosu na isti period 2021. godine. Cijena je sa 23,5 evra za 100 kWh, porasla na 28,4 evra za 100 kWh. Prosječne cijene gasa su, takođe, porasle u odnosu na isti period 2021. sa 7,8 evra za 100 kWh na 11,4 evra za 100 kWh. Ovo su rekordne cijene, pokazuju podaci Eurostata.

Nakon značajnog povećanja cijena, koje je počelo prije rata u Ukrajini i naglog porasta u drugoj polovini 2022. godine, cijene električne energije i prirodnog gasa nedavno su pokazale znakove stabilizacije, dijelom zbog politike i intervencija vlada EU. Zemlje EU odlučile su se za različite mjere, poput smanjenja poreza i taksi, privremenog oslobađanja potrošača od poreza, ograničenja cijena, pružanja paušalne podrške ili dodjele vaučera krajnjim potrošačima, a neke zemlje su primjenjivale ograničenje cijena. 

U poređenju sa drugom polovinom 2021. godine, procenat poreza u računu za struju naglo je opao sa 36% na 16% (-18,3%) i u računu za gas sa 27% na 14% (-15,8%), sa svim zemljama Evropske e unije, uvođenje državnih davanja i subvencija ili smanjenje poreza i nameta kako bi se umanjili visoki troškovi energije. Ove mjere, iako su snizile cijene energije za krajnjeg potrošača, opteretile su državne budžete. 

Poskupljenja struje u svim zemljama EU osim na Malti i u Holandiji

Cijene električne energije za domaćinstva porasle su u svim članicama EU, osim Malte (-3%, u nacionalnim valutama) i Holandije (-7%), u drugoj polovini 2022. Godine, u odnosu na isti period 2021. Cijene na Malti su regulisane, dok holandska vlada podržava potrošače paušalnim iznosima i smanjenjem poreza. Najveći rast zabilježen je u Rumuniji (+112%), Češkoj (+97%), Danskoj (+70%), Litvaniji (+65%) i Letoniji (+59%), dok je najmanji bio u Luksemburgu (+3 %), Austriji i Njemačkoj (obje +4%), te Poljskoj i Bugarskoj (obje +5%). 

Izraženo u evrima, prosečne cijene električne energije za domaćinstva u drugoj polovini 2022. bile su najniže u Mađarskoj (10,8 evra za 100 kWh), Bugarskoj (11,5 evra) i Malti (12,8 evra), a najviše u Danskoj (58,7 evra), Belgiji (44,9 evra). ), i Irsku (42,0 €). 

Cijene gasa su porasle u svim zemljama EU

Između druge polovine 2021. i druge polovine 2022. godine, cijene gasa su porasle u svih 27 zemalja EU. Cijene plina (u nacionalnim valutama) najviše su porasle u Češkoj (+231%), Rumuniji (+165%), Latviji (+157%), Litvaniji (+112%) i Belgiji (+102%). Bila su samo dva povećanja ispod 20%: u Hrvatskoj (+14%) i Slovačkoj (18%). 

Izraženo u evrima, prosečne cene gasa za domaćinstva u drugoj polovini 2022. bile su najniže u Mađarskoj (3,5 evra za 100 kWh), Hrvatskoj (4,5 evra) i Slovačkoj (4,9 evra), a najviše u Švedskoj (27,5 evra), Danskoj (20,8 evra). ) i Holandiji (19,3 €). Cijena prirodnog gasa za domaćinstva u Švedskoj bila je 157 % viša od prosječne cijene u EU. Međutim, upotreba prirodnog gasa u Švedskoj je vrlo mala.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *