Proširiti Emerald područja u BiH : inicijativa ekologa

Centar za životnu sredinu dostavio Inicijativu za proširenje postojećih predloženih i uspostavljanje novih Emerald područja u BiH nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Inicijativa je nastala kao rezultat rada grupa naučnika i organizacija civilnog društva iz 11 zemalja koje su objavile spisak od 88 prioritetnih rijeka za zaštitu te pozivaju zemlje Zapadnog Balkana koje su potpisnice Bernske konvencije na proširivanje Emerald mreže u regionu. Polazna tačka je bio seminar Emerald Green kojeg je organizovala organizacija CEE Bankwatch Network u decembru 2022. godine, saopšteno je iz Centra za životnu sredinu.

Emerald mrežu uspostavio je Savejt Evrope 1989. godine prema Konvenciji o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), a čine je područja od posebne važnosti za zaštitu prirode kako bi se očuvale biljne i životinjske vrste u njihovim prirodnim staništima.

Kao potpisnice Bernske konvencije, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija započele su s uključivanjem u Emerald mrežu 2011. godine kada su predložile mali broj područja za zaštitu. Međutim,  do danas ni jedna od zemalja nije proširila taj spisak, većina područja nema nikakvu zaštitu prema nacionalnom zakonodavstvu, njima se ne upravlja niti je osigurano sistemsko prikupljanje podataka ili potrebni resursi. Zbog svega toga, većina rijeka i ribljih vrsta još uvijek nije zaštićena.

Emerald mreža je prethodnica Naturi 2000, izgrađena u skladu sa odredbama Bernske konvencije uključujući relevantne rezolucije i preporuke. Bosna i Hercegovina i ostale članice konvencije dužne su kontinuirano ažurirati bazu podataka sa mogućnošću identifikacije i predlaganja potencijalnih novih Emerald područja sve dok vrste i staništa od evropskog značaja ne budu dovoljno zaštićena.

Rezultati pomenutog seminara predstavljaju odličnu polaznu osnovu za saradnju svih subjekata zaštite i buduće uspostavljanje efikasne zaštite navedenih područja, njihovo proširenje, zaštitu značajnih, do sada, nezaštićenih područja i njihovo međusobno povezivanje u koherentnu, funkcionalno i prostorno povezanu cjelinu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *