Plan isplate RiTE Ugljevik Elektrogospodarstvu Slovenije u narednom periodu

Plan isplate 67 milona evra RiTE Ugljevik Elektrogospodarstvu Slovenije po osnovu presude Arbitražnog suda u Beogradu biće prezentovan u narednom periodu

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić prisustvovao je danas u Ugljeviku vanrednoj Skupštini akcionara Rudnika i RiTE Ugljevik, na kojoj su usvojeni nekonsolidovani i konsolidovani planovi poslovanja za ovu godinu, kao i za period do 2025. godine, saopšteno je iz RiTE.

Đokić je ovlašteni predstavnik matičnog preduzeća i Fonda za restituciju.

Na radnom sastanku sa upravom preduzeća, koji je održan nakon Skupštine akcionara, razgovarano je o pitanju zahtjeva/tužbi u vezi sa sporom sa “Elektrogospodarstvom Slovenije” i obavezama preduzeća koje proističu iz odluke koja je 3. jula donesena u beogradskoj arbitraži.

Bilo je riječi o modalitetima ispunjenja obaveza koje datiraju još iz Samoupravnog sporazuma o udruživanju sredstava i rada za izgradnju Termoelektrane Ugljevik iz 1989. godine.

Način ispunjenja obaveza preduzeća biće prezentovan organima RiTE Ugljevik, organima matičnog preduzeća, kao i predstavnicma Holdinga slovenačkih elektrana i EGS-a u narednom periodu.

Presuda Arbitražnog vijeća u Beogradu nalaža da RiTE Ugljevik Slovencima mora da isplatiti 67 miliona evra (oko 130 miliona konvertibilnih maraka) na ime duga za neisporučene električnu energiju. Odluka je pravosnažna, a entitetska vlast ima rok od 30 dana da isplati novac.

„Nalaže se se tuženom, Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“, zavisno preduzeće „Rudnik i termoelektrane Ugljevik”, da na ime nadoknade štete plati u roku od 30 dana „Elektrogospodarstvu Slovenije“ iznos od 67 miliona evra, uključujući i zateznu kamatu“, navodi se u pravosnažnoj presudi, kao i da se odbija tužbeni zahtjev za nadoknadu štete u preostalom iznosu.

Ministar Đokić je prethodno izjavio da je RiTE Ugljevik uspio da dokaže neosnovanost dvije od tri tačke iz tužbenog zahtjeva /povrat uloženih finansijskih sredstava i naknada za korištenje uloženih sredstava/, te da zahtjev za naknadu štete po osnovu neisporučene jedne trećine električne energije svede na značajno manji iznos za oko 90 %, tj. da od traženih 695 miliona evra bude obavezan na iznos od 67. miliona evra.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *