Hrvatska: za upravljanje otpadom uloženo skoro 500 miliona evra

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Hrvatske je,u zadnjih 5 godina, u programe upravljanja otpadom, uložio oko 130 miliona evra domaćih sredstava i oko 362 miliona evra iz fondova Evropske unije.

Upravaljanje otpadom

U Hrvatskoj je završena sanacija 225 odlagališta komunalnog otpada, izgrađeno ili je u toku izgradnja 215 reciklažnih dvorišta, 10 kompostana i 10 sortirnica, 31 postrojenja za reciklažu građevinskog otpada.

Ovo je izjavio direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Luka Balen, na 10. međunarodnoj stručnoj konferenciju “Otpad u 21. vijeku – dragocjen resurs kružne ekonomije“, koja se u organizaciji kompanije Business Media Croatia i časopisa Tehnoeko održava u Poreču.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost svojim programima sufinansiranja nastoji da pomogne jedinicama lokalne samouprave da kompletiraju komunalnu infrastrukturu i na taj način zaokruže upravljanje otpadom.

U tom cilju, nabavljeno je preko 1,5 miliona komada raznih kanti i kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada. Izgrađena su i tri centra za upravljanje otpadom, a u fazi gradnje su još četiri.

Brzina kojom proizvodimo otpad predstavlja veliki problem za okolinu. Evropska unija u cilju postizanja klimatske neutralnosti u korijenu mijenja pristup prema otpadu, kako bi se stvorio održivi sistem koji se zasniva na načelima kružne ekonomije.

To podrazumijeva smanjenje količine otpada koji proizvodimo, ponovnu upotrebu i unapređenje kapaciteta za reciklažu, ali i razvoj inovativnih tehnologija za tretiranje dijela otpada koji se ne može reciklirati.

Cilj je smanjiti otpad koji završava na odlagalištima, jer će se u skladu sa ciljevima do 2035. godine samo 10 % obrađenog komunalnog otpada moći deponovati na odlagalištima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *